Har avslørt Galaxy S20-storoppdatering, men ikke av kameraet

Dette rettes snart i en storoppdatering.