clearview
Clearview AI nytter ansiktsgjenkjenningsteknologi i kombinasjon med bilder som ligger åpent på nett. Politiet bekrefter nå ovenfor NRK at appen er blitt brukt til rundt 30 søk av en medarbeider tidligere etter at BuzzFeed avslørte dem.

Annonse


Bekrefter Kripos har brukt Clearview

BuzzFeed avslørte tidlig i mars at norske politimyndigheter har brukt Clearview.

Ikke installert i politets systemer, men er brukt via Clearviews portal

Clearview AI utvikler og selger teknologi som lar aktører scanne og gjenkjenne ansikter i stor skala. Selskapet matcher bilder av “personer av interesse” med bilder fra nettet hentet fra millioner av nettsider“, skrev Solveig Schytz på Stortingets nettsider og krevde svar fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nå har Mæland svart på samme side, og kan bekrefte at Clearview er brukt, men at kun en person i Kripos skal ha nyttet tjenesten:

“Kripos har også ett tilfelle der en medarbeider høsten 2019 registrerte seg for å få en prøvelisens fra selskapet. Denne ble benyttet i et begrenset omfang innenfor lisensens varighet på 30 dager. Lisensen er ikke lenger aktiv. Så langt Kripos har klart å bringe klarhet i, har det ikke vært flere tilfeller av kontakt med selskapet.”

Annonse
Ifølge NRK skal medarbeiderne ha søkt i appen rundt 30 ganger.

Clearview er ikke endel av politiets etterforskningssystemer, hevder Politidirektoratet

Mæland melder også at Clearview AI ikke er installert på politiets systemer:

“Med «norske justismyndigheter» forstår jeg i denne sammenheng politi- og lensmannsetaten med Politidirektoratet som overordnet organ (politiet). I henhold til politiets etatsinstruks for IKT-sikkerhet er politiansatte pålagt å anvende utstyr autorisert av politiet i sitt arbeid. Programvare som benyttes skal være sikkerhetstestet, godkjent og autorisert av Politiets IKT-tjenester.

I følge Politidirektoratet er ikke Clearview AI installert i politiets systemer.”

Mæland skriver også at Kripos har prøvd å komme i kontakt med Clearview, men at selskapet ikke besvarte henvendelsen:

“Én medarbeider i Kripos har ved ett tilfelle henvendt seg til Clearview AI via deres portal og bedt om informasjon om tjenesten de tilbyr, hvordan den er bygget opp og hvordan den fungerer. Denne henvendelsen er ikke besvart av selskapet.”

Det siste vi får vite i svaret er “på grunn av knapphet på tid har Politidirektoratet ikke innhentet opplysninger fra politidistriktene.”

Kilder:
Stortinget
NRK

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse