Mange Model Y-kunder har mottatt en hyggelig e-post

Amerikanere får bilen neste måned.