elektrisk-bil-uk-storbritannia
Den britiske statsministeren melder at landet fremskynder forbudet på nye, fossildrevne biler.

Annonse


Storbritannia fremskynder stans i salget av fossildrevne biler

Den britiske statsministeren Boris Johnson har annonsert at landet fremskynder bannlysningen i salget av biler som bruker fossilt brensel som drivstoff.

Står for en tredjedel av utslippene

Bannlysningen trer i kraft i 2035 fremfor 2040, fem år tidligere enn planlagt i utgangspunktet. Den nye tidslinjen omfatter dessuten også hybridbiler, og beslutningen skal være basert på at stans i salget av fossildrevne biler i 2040 er altfor sent om landet har ambisjon om være karbonnøytralt innen 2050.

Per dags dato står transport i Storbritannia for rundt én tredjedel av miljøutslippene deres.

Forbudet gjelder kun nye biler

Electrek melder at det er 11000 stasjoner for elbil-lading i landet og at det stadig bygges ut flere. Disse kommer svært godt med når briter etterhvert kun kan kjøpe helelektriske og hydrogendrevne biler, men det påpekes at reglene tillater en å kjøre bensin- og dieseldrevne biler etter 2035 så lenge man eide disse før forbudet implementeres.

Annonse


Alternativt kan man lene seg på kjøp av bruktbil, og slik forbudet er formet nå så er det ingenting som hindrer at disse bilene må være elektriske.

Kilde:
Electrek

Annonse