Er dette iPhone 9?

Visstnok avslørt sammen med Samsung Galaxy S20.