Toyota bruker stordata for å hindre at du blander brems- og gasspedal

Kan hindre mange ulykker.