Apple WiLan
WiLan vant mot Apple, men erstatningssummen ble kraftig redusert.

Annonse


Apple må betale 769 millioner kroner til selskap etter patent-tyveri

Apple må betale 85 millioner dollar, 769 millioner kroner, til det canadiske selskapet WiLan. Det har en jury i San Diego avgjort, skriver Bloomberg.

Pengene er såkalte «royalties» og må betales fordi Apple skal ha brukt WiLans patenter uten tillatelse.

Saken skal dreie seg om to patenter, begge relatert til trådløs kommunikasjon, mer spesifikt hvordan en telefon kan gjennomføre anrop samtidig som at enheten laster ned data.

Uenige om summen

Opprinnelig, i august 2018, hadde en annen jury dømt Apple til å betale WiLan 145 millioner dollar, altså 1,3 milliarder kroner som følge av patentmisbruket. Cupertino-giganten mente imidlertid at WiLan hadde brukt unøyaktige metoder når selskapet beregnet hvor mye Apple skyldte dem (summen ble beregnet på bakgrunn av antall solgte iPhone-enheter).

Annonse


Dommeren mente Apple hadde rett i dette og valgte derfor å sette dommen til side. WiLan fikk deretter et ultimatum av dommeren: godta en ny erstatningssum på 10 millioner dollar, 90 millioner kroner, eller gå en ny rettssak i møte. WiLan valgte det siste.

Resultatet ble altså at den opprinnelige summen ble kraftig redusert. Nå må Apple «bare» betale 769 millioner kroner, istedet for 1,3 milliarder kroner. I så måte var dette en liten seier for Apple.

«Patent-troll»

Konflikten mellom selskapene stammer helt tilbake til 2010, da WiLan anklaget Apple for patentbrudd relatert til Bluetooth-produkter. Siden har selskapene møttes i retten flere ganger.

WiLan beskriver seg selv som «et av verdens mest vellykkede og inntektsgenererende patentselskaper», men mange anser selskapet som et «patent-troll». Dette er et begrep som brukes om selskaper som patenterer teknologi over en lav sko, men som ikke nødvendigvis benytter seg av patentene. Når noe da bruker den patenterte teknologien kan selskapet gå til søksmål og kreve erstatning.

Kilde:
Bloomberg
WiLan

Annonse