google-hjerne-hemibrain
Du kan laste ned store datamengder fra hjerneprosjektet til Google for å gjøre egne undersøkelser.

Annonse


Vi har aldri sett hjernen på denne måten før

Google og Janelia Research Campus har samarbeidet om å kartlegge en bananflues hjerneforbindelser. Det første store resultatet er klart, og omtales som banebrytende innen feltet.

Arbeidet ligger fritt tilgjengelig

Sammen har de nå publisert det hittil største høyoppløste oversikten over hjernens forskjellige forbindelser, med en 3D-modell som viser 25000 nerveceller fordelt på ulike celletyper og forskjellige deler av hjernemassen. Det tilsvarer i utgangspunktet en fjerdedel av de totalt 100 000 nervecellene, men det anses som et stort steg i arbeidet fremover.

Dette har de greid ved å fordele massen i svært små biter for så å scanne disse med et elektronmikroskop.

Google har også gjort arbeidet fritt tilgjengelig for alle slik at man kan gå inn å gjøre egne eksperimenter som det hittil ikke har vært mulig å gjøre i tilsvarende skala. Dataen bør være svært nyttig for forskere som kan bruke den til å danne seg et bedre bilde av hjernens egenskaper, spesifikt tilhørende en bananflue.

Annonse


Til sammenligning består menneskehjernen av rundt 86 milliarder nerveceller, så arbeidet med å lage et tilsvarende kart for oss selv vil nok ta lengre tid.

Kilde:
CNET

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse