Nedgang i Mac-salget i 2019 til tross for vekst i det totale PC-salget

IDC og Gartner melder samme trend.