USA AI eksport
USA innfører nye begrensninger for hvilken AI-programvare som kan eksporteres ut fra landet.

Annonse


USA frykter AI-teknologi skal havne i farlige hender – innfører ny lov

Trump-administrasjonen er ikke fornøyde med at store mengder AI-programvare eksporteres ut av USA. En ny lov som trer i kraft fra mandag vil bidra til å redusere denne eksporten.

Vil forhindre at det kinesiske militæret får kloa i sensitiv teknologi

USA frykter at sensitive teknologier skal havne i feil hender, for eksempel Kina.

Med den nye loven må amerikanske selskaper som eksporterer enkelte typer geobasert programvare søke om lisenser for å kunne sende det ut av landet. Unntaket er Canada, som det kan eksporteres fritt til også etter innføringen av den nye loven.

– De ønsker å forhindre amerikanske selskaper fra å hjelpe kineserne med å lage bedre AI-produkter som kan hjelpe militæret deres, sier James Lewis, teknologiekspert for tenketanken Center for Strategic and International Studies i Washington, til Reuters.

Annonse


Fryktet mye strengere lov

Lewis hevder at den nye loven vil bli ønsket velkommen i industrien. Årsaken er at selskaper som har jobbet med AI har fryktet en mye strengere lov der større deler av både maskinvare og programvare ville bli bannlyst for eksport. Den nye loven er dermed mildere enn mange fryktet.

De nye reglene omfavner blant annet programvare som kan brukes av droner, satellitter og avanserte sensorer til å identifisere mål.

Kilde:
Reuters

Annonse


Annonse


Annonse