teslamodelx
Noe av det mest oppsiktsvekkende med Model X-taket er hvor stor flate det er med glass til glede, men også til noe frustrasjon ved sterk sollys. Kanskje skal Tesla forbedre også dette.

Annonse


Dette er Teslas nye teknologi

Elon Musks selskap har tatt patent på ny glass-teknologi som reduserer støy og forbedrer temperatur-reguleringen i kupeen.

Forsker på glass for bedre kjørerekkevidde

Selskapet har for lengst en gruppe som spesialiserer seg på glass, noe vi så Tesla demonstrere under Cybertruck-avsløringen med blandede resultater. I tillegg samarbeider de med Musks andre selskap, SpaceX.

Fordelen med redusert støy er selvfølgelig, og det at temperaturen kan mer effektivt justeres betyr at systemet vil jobbe mer effektivt og derfor kan man spare batteriet noe.

Slik beskriver Tesla patentet

“Noen kjøretøyer bruker alternative materialer for å produsere strukturen eller kroppen på kjøretøyet. For eksempel kan kjøretøyer bruke glass til å lage deler av, eller hele taket på kjøretøyet, for å skape et interiør som føles mer åpent mot omverdenen. I noen tilfeller er det ønskelig at glass brukes i karosseriet til et kjøretøyet for å levere støyabsorpsjon og temperaturisolasjonsegenskaper. Dermed vil kjøretøyets indre føles mer åpent for omverdenen, samtidig som det leveres støyabsorpsjon og temperaturisolasjonsegenskaper.

Annonse
I noen utførelsesformer inkluderes en glassstruktur for et kjøretøy et ytre lag av glass og et indre lag av glass der det indre glasslaget er perforert med et antall hull og hvor det ytre glasslaget og det indre laget av glass er atskilt med et mellomrom anbrakt mellom motstående flater av det ytre glasslaget og det indre laget av glass. Perforeringene, lagene av glass og spalten mellom det indre og det ytre laget, kan videre forbedres for å levere ønskede støyreduserende egenskaper, isolasjonsegenskaper, visuelt utseende og lignende.”

Kilde:
Electrek

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse