HP fnyser av nytt bud – åpner likevel for forhandlinger

Kan det bli noe av oppkjøpet likevel?