De første modifikasjonene er allerede ute til “Red Dead Redemption 2”

Tok ikke lang tid.