Google søk
Google forbedrer søket sitt med AI.

Annonse


Google om ny algoritme: – Det største spranget i søkemotorens historie

Google har nå startet utrullingen av en algortimeendring som skal gjøre søkefunksjonaliteten smartere.

Dessverre er det bare amerikanske Google-brukere som får tilgang nå, men selskapet planlegger å gjøre funksjonaliteten tilgjengelig i andre land og på flere språk etter hvert.

Forstår konteksten

Så hva har Google gjort? De har nå tatt i bruk et AI-system de kaller BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Systemet, som er utviklet av Googles forskningsavdeling, gjør søkemotoren bedre i stand til å forstå muntlig språk og dagligtale.

Takket være BERT kan Google på en bedre måte forstå selve konteksten i en frase, noe som gjør at søkeresultatene også blir mer nøyaktige. Ifølge Google vil endringen påvirke så mye som 1 av 10 Google-søk.

Annonse


Der Google tidligere bare prosesserte søkeordene som om det var en bag fylt med ord, kan det nye systemet i større grad forstå nøyaktig hva brukeren er ute etter å få svar på fordi den også tar i betraktning ord som før ble ansett som mindre viktig. Ord som «fra», «til», «på» osv kan nå tillegges betydning for resultatet.

Mer vekt på enkelte ord

Google oppgir flere eksempler på hvordan dette fungerer i i praksis. Et eksempel er spørsmålet «can you get medicine for someone pharmacy». Her lurer man altså på om man kan hente ut medisin på vegne av noen andre. Tidligere hadde ikke Google forstått denne frasen, men med BERT gjør den det.

Googles AI-visepresident, Jeff Dean, forklarer at BERT lærer seg språk på egen hånd ved å spille et slags spill. Google har trent AI-systemet ved å mate det med tekst der 10-15 prosent av tilfeldige ord er slettet. Deretter tvinges AI-en til å gjette hvilke ord som mangler. På denne måten lærer AI-en seg at enkelte ord har stor betydning for meningen bak et spørsmål.

Svarer på det du faktisk lurer på

Her er et annet eksempel på at BERT forstår konteksten og derfor gir et mye mer nøyaktig søkeresultat:

Her lurer brukeren på om det er nødvendig med visum for å reise fra Brasil til USA. Spørsmålet stilles i følgende format: «brazil traveler to USA need a visa».

Uten BERT-systemet implementert vil ikke Google forstå at ordet «to» er av viktig betydning. Derfor ville søkemotoren ha levert et resultat der man får vite at man kan søke om visum hvis man skal reise fra USA til Brasil. Med BERT derimot, får brukeren imidlertid opp svaret på spørsmålet.

Ikke feilfri

Nayak påpeker at det fortsatt gjenstår mye arbeid når det gjelder evnen til å forstå muntlig språk. Et eksempel på dette er følgende: Hvis du søker etter «which state is south of Nebraska» får du opp Wikipedia-siden for Sør-Nebraska. Det er dog ikke en stat, men en et nabolag i Tampa, Florida. Det riktige svaret ville vært Kansas.

– Språkforståelse er fortsatt en pågående utfordring og det gjør oss motiverte til å fortsette med å forbedre søk, sier Google.

Kilde:
Google

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse