Google kvantedatamaskin
IBM er kritiske til at Google bruker begrepet «kvanteoverlegenhet» om sitt nyeste gjennombrudd.

Annonse


Google bekrefter gjennombrudd – hevder de har oppnådd «kvanteoverlegenhet»

«En gruppe forskere fra Google, ledet av John Martinis, har angivelig demonstrert «kvanteoverlegenhet» for første gang», kunne vi skrive i september.

Gjør noe ingen tradisjonelle datamaskiner klarer

Da hadde NASA, trolig ved en feiltakelse, lagt ut en daværende upublisert forskningsrapport som hevdet at Google hadde oppnådd kvanteoverlegenhet for første gang.

Kvanteoverlegenhet er et begrep som brukes om en kvantedatamaskiner som kan utføre oppgaver selv de kraftigste superdatamaskinene ikke klarer å utføre.

Nå har Google offisielt bekreftet at de har oppnådd kvanteoverlegenhet for første gang. Det kommer frem i forskningsartikkelen som nå er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Annonse


Google har også publisert en video som omhandler arbeidet.

Google: – Det ville tatt 10 000 år med verdens kraftigste superdatamaskin

Google sier at sin 54-qubit Sycamore-prosessor klarte å utføre en kalkulasjon på 200 sekunder, mens en verdens raskeste superdatamaskinen i verden (IBMs Summit) ville brukt 10 000 år på den samme oppgaven.

Ettersom forskningsartikkelen nå blir tilgjengelig for offentligheten kan forskere over hele verden gå Googles arbeid etter i sømmene.

For det er ikke en helt ukontroversiell påstand Google kommer med. Den største kritikeren er IBM, selskapet som står bak superdatamaskinen som Google nå hevder å ha knust.

Mener Google tar feil

I et IBM-blogginnlegg som ble publisert mandag slår selskapet tilbake mot Googles påståtte gjennombrudd.

– Vi mener at en ideell simulasjon av den samme oppgaven kan bli utført på et klassisk system på 2,5 dager og med langt større gjengivelse. Faktisk er dette et konservativt, verst tenkelig scenario-estimat, sier IBM, og hevder at teknikken kan optimaliseres slik at det tar enda kortere tid.

Google kvanteoverlegenhet
Det du ser på dette bildet er et slags «kjøleskap» som brukes for å kjøle ned såkalte qubits, som er kjernen i kvantedatamaskiner.

Begrepet «kvanteoverlegenhet», eller «quantum supremacy» på engelsk, ble først foreslått av professoren John Preskill i 2012. Begrepet brukes om det tidspunktet der en kvantadatamaskin kan gjøre noe tradisjonelle datamaskiner ikke kan. Og ettersom IBM fastholder at deres superdatamaskin kan utføre den samme oppgaven som Google utførte, mener IBM at det blir feil å bruke begrepet.

Sammenligner gjennombruddet med verdens første flytur

MIT-professor og kvante-ekspert Will Oliver hyller imidlertid fremskrittene, og går så langt som å sammenligne gjennombruddet med den første flyturen til Wright-brødrene.

Intel Labs-direktør Jim Clarke kaller Googles oppnåelse for en «en bemerkelsesverdig milepæl», men sier samtidig at «en kommersiell pålitelig kvantedatamaskin vil kreve mange forsknings- og utviklingsframskritt før de blir en realitet.

Kilde:
Science News
Google

Annonse