uskarpe bilder MIT
MIT-forskernes nye algoritme kan gjøre CT-skanner langt mer billig å gjennomføre i fremtiden.

Kan gjøre uskarpe bilder til historie med AI

MIT-forskere har utviklet en metode som gjør det mulig å gjenskape tapte detaljer fra uskarpe bilder og videoklipp.

Forskerne har tatt i bruk en algoritme de kaller «visual deprojection model». Dette er en modell som baserer seg på et nevralt nettverk som trenes ved å bli matet med både skarpe og uskarpe bilder.

Ved å la algoritmen sammenligne to bilder av samme motiv, der ett er skarpt og et uskarpt, kan den trenes til å på kunstig vis gjenskape detaljene som mangler.

Stort potensial

Det største potensialet ligger imidlertid i det medisinske feltet, ifølge forskerne. De tror at teknikken kan bli brukt for å konvertere 2D-bilder, for eksempel røntgenbilder, til 3D-bilder (CT-bilder).

– Hvis vi kan konvertere røngtenbilder til CT-bilder vil det være «game changing». Du kan da bare ta et røntgenbilde og dytte det gjennom algoritmen vår og se all den tape informasjonen, skriver forskerne på MITs nettsider.

Kilde:
MIT