Annonse


SpaceX har søkt om tillatelse til å skyte opp 30 000 internett-satellitter

SpaceXs Starlink-prosjekt har allerede planlagt 12 000 internett-satellitter som skal sveve i bane rundt Jorda, men hvis selskapet får det som de vil, blir prosjektet mye større enn som så.

SpaceNews melder nemlig at SpaceX har spurt Den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) om å få lov til å sende opp ytterligere 30 000 satellitter.

Målet med Starlink-satellittene er å gi internettilgang til større deler av verdens befolkning.

Nedenfor ser du et spektakulært bilde av Musks 60 internett-satellitter som ble skutt opp i mai, og som ble fanget på film av en hobby-astronom fra Nederland:

Annonse


Frykter «traffikkaos»

Oppskytingen av Starlink-satellittene har ikke vært ukontroversiell. Forskere og astronomer er bekymret for at satellittene skal gjøre det vanskeligere å gjøre observasjoner av verdensrommet, som følge av eventuelle forstyrrelser.

Selskapet har også allerede mistet tre av sine satellitter – det vil si at fem prosent av alle satellittene som skulle gå i bane, nå er ute av drift. I tillegg har en nylig nestenkollisjon mellom en Starlink-satellitt og en ESA værsatellitt bidratt til ytterligere bekymringer for at rommet skal bli farlig å operere i.

Må godkjennes

Nå vil altså SpaceX mer enn tredoble antallet satelitter i bane rundt planeten vår. Men skal planen fungere må FN-organet ITU gi grønt lys. ITU har som oppgave å koordinere og gi anbefalinger til satellittoperatører for å blant annet unngå signalforstyrrelser.

Ettersom organet krever at nasjonale regulatorer sender inn satellittsøknader, var det amerikanske FCC som sendte inn søknadene på vegne av SpaceX.

Søknadene inneholder ikke informasjon om når SpaceX eventuelt vil skyte opp satellittene. Men det kommer frem at selskapet ønsker at de 30 000 satellittene skal operere på høyder mellom 328 km – 580 km.

Ny oppskyting i oktober

– Ettersom etterspørselen for økt, pålitelig internett eskalerer verden rundt – spesielt for dem som er på steder der internett ikke eksisterer, er for dyrt eller er upålitelig – tar SpaceX grep for å på en ansvarlig måte øke Starlinks totale nettverkskapasitet og datatetthet, sier SpaceX i en uttalelse.

SpaceX skal senere i oktober, hvis alt går som planlagt, skyte opp ytterligere 60 internett-satellitter.

Kilde:
SpaceNews

Annonse