Netthandel 350 kroner

Annonse


350-kronersgrensen forsvinner

I dag ble statsbudsjettet for 2020 lagt frem og for personer som handler på internett er det spesielt én ting som er verdt å merke seg.

Regjeringen endrer nå på en regel som kommer til å få innvirkning på import fra utlandet. For mens du i dag kan handle varer for inntil 350 kroner avgifts- og tollfritt, forsvinner denne grensen neste år.

Planen er at 350-kronersregelen forsvinner fra 1. april neste år.

– Det er viktig at vi får på plass et system for beregning og betaling av avgift ved privatimport som er effektivt, og som sørger for lavest mulig gebyr for forbrukerne. Ordningen vi foreslår, er et godt svar på dette, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

Annonse


– Med dette fjernes konkurranseulempen norske butikker har hatt fordi handel for småbeløp over nett har sluppet avgifter. Nå fjernes fritakene. Det bør norsk næringsliv være godt fornøyd med. Med forslaget vil blant annet sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet bli avgiftslagt fra første krone, sier Jensen.

Ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift skal nå legges over på den enkelte nettbutikken som sender varer til Norge.

Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner. Dette er i samsvar med OECDs retningslinjer for internasjonal handel og systemet som skal innføres i EU fra 2021. 

Den nye regelen innebærer også dette:

  • For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene passere uten beregning og betaling av avgifter og toll. Den forenklede ordningen legger til rette for lavt gebyr for forbrukere ved import, og at forbrukere får oversikt over den totale prisen inkludert avgift når de handler hos registererte tilbydere. 
  • Som et forenklingstiltak fritas varer som håndteres i ordningen for toll. Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen. Med disse grepene slipper utenlandske selgere og e-handelsplattformer å forholde seg til norsk regelverk for toll og særavgifter.  
  • Dette er et nytt system, og aktørene trenger derfor tid til å gjennomføre nødvendige endringer. Finansdepartementet er i løpende kontakt med  berørte aktører. Det tas sikte på at den forenklede ordningen kan innføres 1. april 2020.  
  • For mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, skal avgifter og toll beregnes og betales ved grensepassering. For mat og drikke fjernes 350-kronersgrensen fra 1. januar 2020.

Kilde:
Regjeringen.no

Annonse