SIKKERHETSKRISE: iOS 13 lekker personinfo og kredditkort-nummer til tilfeldige personer

Avslører navn, adresse og de fire siste sifrene.