Steam Valve
En fransk domstol har avgjort at Steam-brukere i EU skal kunne selge sine spill videre.

Annonse


Denne avgjørelsen kan forandre hvordan Steam fungerer

Denne uken falt det en fransk rettsavgjørelse som kan komme EU-borgere til gode. Paris Court of First Instance har i en ny dom gjort det klinkende klart at Steam-brukere skal få lov til å selge sine kjøpte spill videre gjennom Valves digitale marked.

Valves advokater argumenterte med at Steam var en abonnementsbasert tjeneste og at videresalg dermed ikke kan tillates. Men den franske retten var ikke enig, og sa at Steam ikke selger spill som en del av en abonnementspakke.

Dermed sier domstolen at videresalg skal tillates. Noe annet ville vært i strid med EUs lover for fri flyt av digitalt gods, heter det i dommen.

Annonse


Dersom Valve nekter å endre sine regler, og de ikke publiserer rettens avgjørelse på Steam innen én måned, må selskapet en bot på opptil 3 000 euro, omlag 30 000 kroner, per dag i inntil seks måneder.

Valve anker

Overfor Kotaku skriver en representant for Valve at selskapet kommer til å anke avgjørelsen.

«Vi er uenig med avgjørelsen og vil anke den. Avgjørelsen vil ikke ha noen effekt på Steam mens ankesaken pågår», skriver Lombardi i en e-post til Kotaku.

Kilde:
Kotaku