Forskerne gikk langt i å antyde at smarttelefon-bruk endrer hodeskallen vår.

Annonse


Nei, bruk av smarttelefoner fører ikke til at det vokser horn ut av hodeskallen

I sommer ble det publisert en forskningsartikkel der det ble hevdet at det finnes en kobling mellom smarttelefonbruk og utvekst av «horn» i hodeskallen på unge mennesker.

Møtte motstand i vitenskapsmiljøet

Når vi bruker smarttelefonen havner gjerne hodet i en fremoverbøyd stilling. Forskerne mente at dette var årsaken til den spesielle utveksten.

Studien fikk enorm oppmerksomhet i medier over hele verden, og flere eksterne forskere gikk hardt ut mot de angivelige funnene.

Nå har Scientific Reports publisert en korrigert utgave av forskningsartikkelen. Det er uvanlig at slike korreksjoner gjennomføres, og det er garantert pinlig for både forskerne og tidsskriftet.

Annonse


Fjernet smarttelefon-referansene

Store deler av studien har blitt korrigert. I den originale artikkelen var smarttelefoner og nettbrett nevnt flere ganger, men nå er disse ordene fjernet. Språket er også modifisert for å tydeliggjøre at informasjonen er spekulativ.

I den originale forskningsartikkelen skrev forskerene følgende:

«Vår hypotese er at EEOP (enlarged external occipital protuberance, eller et “horn” på baksiden av hodet) kan være knyttet til vedvarende avvikende positurer assosiert med veksten av og den omfattende bruken av håndholdte moderne teknologier, slik som smarttelefoner og nettbrett».

Denne setningen er fjernet i den korrigerte utgaven.

Videre påpekes det at det ikke finnes klare bevis for en kausal kobling mellom «horn»-dannelsen og bruken av skjermbaserte enheter.

Forskerne innrømmer også at dataene studien er basert på, stammer fra en klinisk database og ikke fra en rekruttert gruppe.

Avslører interessekonflikt

Men det kommer også frem noe mer oppsiktsvekkende av den korrigerte artikkelen. Det viser seg nemlig at en av hovedforfatterne bak studien selger tjenester som hevder å kunne behandle problemer knyttet til fremoverbøyd hodestilling. Dermed inneholder studien en interessekonflikt også, noe det burde vært opplyst om i utgangspunktet.

I den korrigerte artikkelen kommer det frem at «David Shahar tilbyr positur-relaterte tjenester som en kiropraktorpraktiserende kliniker og positur-relaterte råd og produkter gjennom drposture.com.

Kilde:
Engadget / PBS