krypto-bitcoins-norge
130 nordmenn har stilt krav mot Bitcoins Norge i et gruppesøksmål. Stavanger tingrett har besluttet å fryse selskapets verdier.

Annonse


Bitcoins Norge-saken: fryser verdier for 12,5 millioner kroner

I starten av juli vakte Bitcoins sterke reaksjoner når de gikk ut med en e-post til kundene der de opplyste om et hackerangrep mot leverandøren deres som førte til at de så seg nødt til å selge hele beholdningen med bitcoins. Kundene reagerte på den utspekulerte måten å gjennomføre prosessen på, der de kun ble tilbakebetalt verdien per 7. mai mens den egentlige verdien ved annonsering av nyheten var langt høyere.

Les også: Hvordan kjøpe Bitcoin

Kundene får fullt gjennomslag

Nå skriver E24 at Stavanger tingrett har besluttet å sikre 12,5 millioner kroner i frykt for verdiene kan bli forspilt. Saksomkostningene er ifølge kjennelsen og som gjengitt av E24 på 92.400 kroner – retten har samtidig konkludert for nå med at de tidligere kundene får fullt gjennomslag.

De tidligere kundene som nå har gått sammen om et søksmål ønsker differansen av verdien mellom 1. mai og 30. juni, da nyheten ble kjent. Kursen på bitcoins ble nesten doblet i denne perioden. Opprinnelig er det 130 personer som er delaktige i gruppesøksmålet, men kun 83 av disse valgte å være en del av prosessen som innebærer sikring av av verdier i selskapet.

Annonse


Kjennelsen kan klages på av daglig leder i Bitcoins Norge, Ole-André Torjussen.

Namsfogden skal sikre verdier

Til E24 forteller Erling Løken Andersen i advokatfirmaet Berngaard at saken nå sendes over til Namsfogden som tar på seg oppgaven med å sikre verdiene. Neste steg blir å politianmelde saken slik at det strafferettslige aspektet vurderes, hvorpå et formelt krav stilles overfor Bitcoins Norge.

Kilde:
E24

Annonse