Nettnøytralitet
Enkelte nettleverandører blokkerer Bit Torrent-trafikk på sine mobilnettverk.

Annonse


Internettleverandører blokkerer Bit Torrent-trafikk

I 2015 trådte Europas første nettnøytralitetslov i kraft , og mange trodde at dette skulle sette en stopper for blokkering av Bit Torrent-trafikk.

Men undersøkelser utført av Valerio Luconi og hans kolleger viser at dette ikke nødvendigvis er tilfellet.

Flere blokkerer

Studien viser at nettleverandører har blokkert Bit Torrent-trafikk på mobile nettverk. Dette skal være i strid med reglene som det Europeiske Parlamentet innførte for fire år siden.

«For dere som ikke vet det, så sier loven om nettnøytralitet at ISP-er ikke skal diskriminere, begrense eller prioritere trafikk på grunnlag av innhold, brukeridentitet, kilden til trafikken eller applikasjonen. En av de mest vanlige bruddene på nettnøytralitet er å blokkere eller strupe enkelte typer trafikk», skriver Luconi.

Annonse
Flere leverandører i Europa blokkerer Bit Torrent-trafikken, forskerne nevner blant annet Telenor Sverige, Vodafone og spanske Yoigo.

Utnytter smutthull

Men blokkeringen av denne typen trafikk er ikke nødvendigvis helt i strid med loven. Nettleverandørene kan nemlig utnytte et smutthull i lovverket.

Ifølge BERECs veiledning for implementasjon av nettøytralitetsloven, skal ISP-er fortsatt kunne justere på spesifikke typer trafikkilder for å sørge for best mulig trafikkytelse.

Det betyr trolig at leverandørene kan strupe BitTorrent-trafikken hvis den forverrer den totale signalkvaliteten på nettverket, noe man kan anta at Bit Torrent-trafikk potensielt kan gjøre.

Kilde:
TorrentFreak

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse