qualcomm-icera-modem-3g-bot
Det er ikke første gang Qualcomm må betale bot for brudd på konkurranselovgivning.

Annonse


Qualcomm får bot på 2,3 milliarder av EU for å ha motarbeidet Nvidia-selskap

Qualcomm har knapt rukket å bearbeide den store rettstvisten mot Apple som fant sted tidligere i år, men nå er de igjen i hardt vær etter en EU-granskning der konklusjonen er at det amerikanske teknologiselskapet misbrukte sin markedsposisjon i en periode mellom 2009 og 2011.

Ville eliminere konkurransen

Spesifikt gjelder at brikkeprodusenten Qualcomm misbrukte posisjonen sin i produksjon av 3G-brikker, og Europakommisjonen har ilagt selskapet en bot på 242 millioner euro, tilsvarende rundt 2,3 milliarder norske kroner. Boten tilsvarer 1,27 prosent av salgsinntektene deres for 2018.

Av saken går det frem detaljer rundt Qualcomms opptreden mellom 2009 og 2011 da de var i konkurranse med Nvidias modemvirksomhet – utført gjennom selskapet Icera. Europakommisjonen har funnet det bevist at Qualcomm solgte brikkene sine under markedsprisen til Huawei og ZTE for å eliminere konkurransen fra Icera. Resultatet var at Nvidia i 2015 kvittet seg med selskapet.

Slik det går av EU-dokumenter så blir Qualcomms prising omtalt som “predatorisk” der de kunne maksimere den negative påvirkningen på Iceras virksomhet.

Kilde:
Engadget

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse