YouTube opphavsrett
Personer som ikke følger de nye bestemmelsene for rapporteringssystemet for opphavsrettbrudd kan miste muligheten til å manuelt rapportere inn videoer.

Annonse


Rapportere brudd på opphavsretten? Nå krever YouTube at du oppgir eksakte tidspunkt

Når noen laster opp en video med innhold som bryter med opphavsretten, slår YouTubes mekanisme for opphavsrettbeskyttelse ofte til. Når det automatiske systemet ikke fanger opp innhold som bryter med denne retten, kan brukere likevel manuelt rapportere inn videoer.

Men YouTube gjør nå endringer til det sistnevnte systemet. Nå holder det ikke lenger å bare trykke på en knapp og rapportere en video. Endringen innebærer at brukere nå spesifikt må oppgi hvilke deler av videoen som inneholder materialet som bryter med opphavsretten.

Kan miste muligheten til å rapportere

YouTube setter også inn et tiltak for å motvirke misbruk av dette systemet. Dersom en bruker ikke kan påvise nøyaktig hvilken del av video som bryter rettighetene, og gjør dette mange nok ganger, kan YouTube fjerne brukerens mulighet til å manuelt rapportere brudd i fremtiden.

For mange vil denne nyheten være ganske uvesentlig, men for innholdsprodusenter og rettighetsinnhavere kan endringen ha stor betydning.

Hva synes du om denne endringen?

Kilde:
YouTube via Engadget

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse