tesla-rekord
Tesla virker å være fornøyd med utviklingen, og ser mulighetene for videre vekst.

Annonse


Markant økning på børsen etter rekordkvartal

Tesla gjør det stort om dagen – innen antall nøkkelpersoner som forlater selskapet så vel som antall salg og leveringer av biler. For årets andre kvartal melder selskapet at de leverte 95 200 biler, med andre ord et meget solid salg og et som ikke overraskende har resultert i en verdiøkning tilsvarende omkring syv prosent på børsen.

Har de endelig løst de største problemene?

Selskapet har gjentatte ganger blitt kritisert for sin manglende evne til å faktisk levere biler når det gjelder, noe som har et vært et reellt problem i det store produksjonsmarerittet som har stått hengende over produsenten de siste par årene.

Sakte men sikkert kan det altså tyde på at Tesla har løst det som har vært av flaskehalser og andre problemer i produksjon og logistikken rundt det – i hvert fall om vi skal gå ut fra de nye tallene som presenteres i anledning kvartalslutt: 95 200 leveringer tilsvarer rett i underkant av en økning på 50 prosent sammenlignet med første kvartal, da de leverte 63 000 biler. I verste fall representerer det kun en isolert økning som følge av insentiver og prisrabatter, mens det i beste fall tyder på en positiv trend med utsikter for videre økning i bilsalget fremover – det får bare tiden vise.

Ser positivt på veien videre

I tillegg til å kunne melde den store salgsøkningen så skriver Tesla at de legger bak seg en rekordkvartal innen produksjon av biler der de har produsert frem litt over 87 000 biler det foregående kvartalet. Dessuten skryter de av å ha oppnådd betydelig fremdrift innen global logistikk og leveringsprosesser for å legge opp til kostnadseffektivitet og annen lønnsomhet for tiden fremover.

Annonse
De karakteriserer utviklingen som positiv, og mener seg anlagt til å opprettholde vekst i både produksjon og salg.

Kilder:
Tesla
Wccftech

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse