xbox-microsoft-dell-hp
Flere selskaper vurderer å trekke noe av produksjonsmengden ut av Kina.

Annonse


HP, Dell og Microsoft er blant selskapene som flytter produksjon ut av Kina

HP, Dell, Microsoft og Amazon er de siste i rekken som nå sannsynligvis flytter noe av maskinvareproduksjonen sin ut av Kina i forbindelse med den pågående handelskrigen mellom myndighetene i sistnevnte land og USA.

Flytter produksjonen ut av Kina

Det er Nikkei som melder nyhetene, i lag med opplysninger om at HP og Dell ser på mulighetene for å legge om 30 prosent av laptop-produksjonen sin ut av landet, mens Microsoft vurderer å flytte noe av produksjonen av Xbox-enheter. For Amazon sin del dreier deg seg om Kindle- og Echo-produkter. Også Acer og Asustek skal være i vurderingsfasen, går det frem av rapporten.

Disse potensielle produksjonsforflytningene er resultatet av en pågående handelskrig mellom USA og Kina som nevnt ovenfor, der amerikanske myndigheter har satt i verk en tollsats på 25 prosent på goder til en verdi av 200 milliarder dollar. Myndighetenes motiv spores i stor grad tilbake til ønsket om økt produksjon i USA, slik at det kan hende disse selskapene opererer i tråd med regjeringens ønsker – avhengig av hvor produksjonen nå flyttes til.

Gikk sammen for å advare regjeringen

Industrien som omfatter teknologi har hittil stort sett unngått tollavgiftene, men man ser utsikter til at tollene kan utvides til å gjelde bærbare maskiner så vel som smarttelefoner, spillkonsoller og lignende. Sist uke gikk Sony, Nintendo og Microsoft sammen om et åpent brev til regjeringen, der de insisterte på at man ikke skulle innføre disse endringene.

Kilde:
The Verge

Annonse