i-pace-elbil-elektrisk-bil-lyd-eu
Elektriske biler i Europa blir nå påkrevd en lydenhet for å gi fra seg kunstig lyd.

Annonse


Folk har grunn til å mislike dette: – Fra 2021 er dette obligatorisk i alle elektriske biler

Om du holder til i Europa så må du ikke la deg overraske dersom du fra og med i dag hører en karakteristisk lyd fra elektriske kjøretøy på fire hjul.

Stilles absoluttkrav fra 2021

Fra og med 1. juli stilles det nemlig krav om at nye elektriske biler i EU produseres med en lydenhet (Acoustic Vehicle Alert System, AVAS) som aktiveres når bilen kjører under 19 kilometer i timen. Alle nye elbiler må innen 2021 utstyres med disse lydenhetene, også biler i allerede eksisterende modeller. De som fra før er på veiene får sannsynligvis ettermontert slike enheter.

Systemet er ment til å hindre at fotgjengere og syklister ikke blir gjort oppmerksomme når biler er i nærheten og som ellers nesten ville vært lydløs. Lyden kan du høre under:

Annonse
Uenighet og misnøye

Allerede er det fra flere hold uttrykt misnøye over den nye avgjørelsen fra EU, både fra de som mener at dette er et unødvendig tiltak og samtidig fra organisasjoner med interesse i førerhunder og lignende som mener at grensen på 19 kilometer ikke burde være tilstede, og at lyden hele tiden skal være aktiv.

Hva tenker du om endringen – er det et bra tiltak?

Kilde:
Engadget

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse