alphabet-toronto-sidewalk-labs-fremtidsby-teknologi
Slik kan en del av Toronto se ut rundt 2026.

Annonse


En så høyteknologisk by har du aldri sett før – konstruksjonen starter snart

Et av Alphabets mange underselskaper er Sidewalk Labs som fokuserer på å implementere den aller nyeste teknologien i byer. De siste årene har de vært opptatt med å forme en plan for Sidewalk Toronto der ideen er å bygge en liten by i byen – ja du leste riktig.

Enorm rapport

Planen er utgitt i form av en rapport på hele 1500 sider og går i dybden på hva slags by Alphabet ønsker å bygge i Toronto med bidrag fra 21 000 innbyggere over en periode på 18 måneder. Dersom alt går etter planen og Alphabet mottar de nødvendige tillatelsene så starter forberedelsene for Sidewalk Toronto i 2021 og konstruksjon året etter. Den første bygningen er antatt å være klar i midten av 2024.

Bærekraftig preg

Til å begynne med blir det satt opp et nabolag kalt Quayside der ti bygninger blir oppført, hver med opptil 30 etasjer der disse brukes til diverse formål, inkludert kontorplasser og leiligheter. De ti bygningene er utviklet for å ha rom til 4500 beboere og huser samtidig 3900 arbeidsplasser.

Bygningene vil naturligvis være oppført i bærekraftig materiale med minimalt miljøavtrykk, og i prosjektplanen går det frem at det blir montert fiberutstyr i bygningene sammen med offentlig WiFi. Diverse sensorer vil bli montert i et ledd av å samle inn det de omtaler som “urban data” for å fatte bedre beslutninger vedrørende trafikk og lignende.

Annonse


Prioriterer syklister og fotgjengere

Det vil dessuten gjøres et forsøk på å utvide byens jernbanestruktur for å omfatte det nye nabolaget, i tillegg til at gatene struktureres bevisst med formål om å redusere bilbruk.

Langs butikker og restauranter i gatene vil det være prioriterte gater for menneskeferd til fots og syklister, med opphetede veier og trafikksignaler som fungerer i sanntid og som tilvennes etter bruk.

Sidewalk Labs forteller at planen er å bruke 1,3 milliarder dollar på prosjektet, med håp om å stimulere til investeringer som summeres til omkring 38 milliarder dollar innen 2040. Ifølge en tredjepart som har analysert det økonomiske aspektet ved prosjektet så er det estimert at 44 000 arbeidsplasser kan skapes og at det vil generere en skatteinntekt på 4,3 milliarder dollar årlig.

Hva tenker du om Sidewalk Toronto, er det et sted du ville bodd?

Kilde:
9to5Google

Annonse


Annonse


Annonse