- Intel og Qualcomm driver lobbyvirksomhet mot Huawei-bannlysningen
Amerikanske selskaper er lite begeistret over å tape flere milliarder i potensielle inntekter fra salg til Huawei.

Annonse


– Intel og Qualcomm driver lobbyvirksomhet mot Huawei-bannlysningen

I det stille har amerikanske brikkeprodusenter som Intel og Qualcomm drevet lobbyvirksomhet for å roe ned situasjonen rundt Huawei-bannlysningen.

Har avholdt flere møter

Flere medier, deriblant Reuters, siterer kilder som forteller at høytstående fra de ulike selskapene har hatt møter med det amerikanske handelsdepartementet sent i mai for å diskutere potensielle tiltak for å forbedre situasjonen.

SIA (The Semiconductur Industry Association) har på sin side bekreftet at de har avholdt møter med amerikanske myndigheter på vegne av brikkeprodusentene. Ingen av de involverte har gitt uttrykk for at de nekter Huawei og deres 5G-utstyr som en potensiell trussel for nasjonal sikkerhet, men de argumenterer for at det kinesiske selskapet har servere og smarttelefoner som benytter seg av de samme, vanlige komponentene som alle andre og at det er liten sannsynlighet for at de utgjør en risiko.

Forskjellige interesser

De store amerikanske selskapenes interesse for å fortsette handel og samarbeid med Huawei bør påpekes, der det er prat om potensielt tap av flere milliarder dollar i inntekter. Et av Reuters kilder fortalte i den forbindelse at lobbyvirksomheten ikke handler om å hjelpe Huawei frivillig, men at det gjelder å redde de amerikanske selskapene som kan ta skade fra bannlysningen.

Annonse


Av 70 milliarder dollar Huawei hadde i utgifter til komponenter, så gikk over 11 milliarder av dette til amerikanske selskaper, skrives det i rapporten til Reuters. 

Kilde:
TechRadar

Annonse


Annonse


Annonse