Elon Musk saksøker USAs forsvarsdepartement

Elon Musk saksøker USAs forsvarsdepartement
Hovedkvarteret til SpaceX i California.

USAs forsvarsdepartement saksøkes nå av milliardær-grunderen Elon Musk i kjølvannet av at myndighetene valgte å tildele anbudskapital til tre konkurrerende rakettprodusenter. Musk, som eier SpaceX, har store interesser i å få sine raketter ut i rommet på kontraktsavtaler med blandet annet luftforsvaret i USA.

De økonomiske midlene som står på spill hører til en anbudskonkurranse på 20 milliarder kroner som US Air Force hadde avsatt til å sikre rakettleverandører. Med slike summer er det mye som står på spill, men forsvaret hadde altså valgt andre – og dette likte Musk dårlig.

Føler seg urettferdig behandlet

Nå går han til sak, og mener forsvarsdepartement gjorde kontraktsmessige regelbrudd på minst fem punkter. SpaceX sier i sitt søksmål at myndighetene valgte å tildele midler til tre ”uferdige, utestede” rakettsystemer som ikke ville være klare til å fly innen tidsrammene som forsvaret har satt. Og videre, at dette ”gikk mot hensikten” til forsvarets rakettprogram.

Annonse

De tre selskapene som fikk midler fra anbudsrunden var United Launch Alliance (8,4 mrd) – Blue Origin (4,3 mrd) – og Northrop Grumman Corp (6,9 mrd). Disse går da nå også til motsøksmål for å beskytte sine interesser, og ikke risikere å miste tildelte midler til Musks SpaceX.

Har saksøkt myndighetene før

Hverken USAs luftforsvar eller de andre involverte partene har villet kommentere saken enda, men forsvarsdepartementet har allerede avslått et tidligere krav fra SpaceX angående vilkårene rundt tildelingen av midler.

Dette er heller ikke første gang SpaceX saksøker myndighetene. Mest kjent er kanskje søksmålet fra 2014 hvor Elon Musk sitt selskap gikk til retten, og vant, etter å ha protestert mot at forsvaret hadde gitt 36 rakettoppskytninger til United Launch Alliance.

Kilde:
Reuters

Annonse
Annonse