Erklærte nasjonal unntakstilstand for å sette inn Huawei-bannlysning
Huawei får mindre handlingsrom i USA.

Annonse


Erklærte nasjonal unntakstilstand for å sette inn Huawei-bannlysning

President Trump brukte nasjonal unntakstilstand som grunnlag til å signere en lov som forbyr salg og bruk av teleutstyr som legger opp til uakseptabel risiko for den nasjonale sikkerheten, spesifikt kritisk infrastruktur og økonomi på nett.

Utnytter smutthull

Den amerikanske presidenten argumenterte for at utenlandske aktører i større og større grad benytter seg av smutthull innen kommunikasjonsteknologi , og at man står overfor potensielle katastrofer dersom slik oppførsel ikke møter konsekvenser. Alle amerikanske myndigheter forventes å innstille alle mulige tiltak for å følge den nye loven.

Kjøpsforbud mot Huawei

Kina nevnes ikke spesifikt i lovgivningen, men det er liten tvil om at det i hovedsak er aktører som Huawei og ZTE man forsøker å holde på avstand. Fra før av har det blitt satt inn lover som forhindrer bruk av deres utstyr og tilbehør i arbeidet deres, og gjentatte ganger har Huawei blitt beskyldt for å motta direkte pengestøtte fra myndighetene i sikkerhetsrelatert arbeid.

Relatert til samme sak i går så ble det foretatt en beslutning av Trump-administrasjonen om å bannlyse Huawei fra å kjøpe amerikansk teknologi uten å få spesiell tillatelse først.

Kilde:
Reuters

Annonse