Hopp til navigasjon Hopp til innhold
(Ill.: Mercedes-Benz)

Mercedes vil ha ”karbon-nøytral” bilpark innen 2039

Den tyske bilgiganten setter ambisiøse krav for seg selv og bransjen ved å fokusere kraftig på redusert utslipp.

Mercedes setter store ambisjoner om å bli ledende på utslippsfrie biler innen de neste 20 år. Selskapet sier de vil ha som mål at mer enn halvparten av omsetningen skal komme fra el-biler eller hybridbiler innen 2030. Ikke bare gjelder disse initiativene bilparken i seg selv, men også selskapets fabrikker.

Både produkter og produksjon skal bli mer miljøvennlig

De ønsker å sette et eksempel for seg selv og andre ved sin kommende fabrikk i Sildefingen i Tyskland. Den ultramoderne fabrikken skal være såkalt ”karbonutslipp-nøytral” og bruke kun fornybare engergiressurser. Videre skal Mercedes konvertere om eller bygge alle sine fabrikker i Europa på tilsvarende måte innen 2022.

Fra den nye Factory 56 fabrikken i Sildenfingen (Ill. Automotive Manufacturing Solutions)

Biler er også bare begynnelsen på selskapets miljø-initiativer. Mercedes lastebiler, busser, og andre tyngre kjøretøy skal etter sigende gradvis bli mye mer utslippsvennlige – og vi vil kunne, ifølge selskapets lovnader, forvente mye flere elektriske kjøretøyer på disse områdene.

Setter store krav til seg selv

Mercedes selv sa nylig i en offentlig melding at endringene vil kreve en ”fundamental transformering” av selskapet:

”I dag vet ingen hva slags type drivverk som best vil møte våre kunders behov 20 år frem i tid. Derfor oppforderer vi nå lovgivere til å tilrettelegge veien videre for mer nøytral teknologi. La oss fikse målet, ikke måtene det oppnås på”

Oppgir ikke bestemte detaljer

Det hersker allikevel skepsis til hva Mercedes mener de spesifikt skal få til, eller hvordan. På selskapets webside gis ingen flere konkrete målsetninger eller tall – men heller ganske generell og vag ordlegging som kan tolkes på flere måter.

De neste årene vil vise til hvilken grad Mercedes vil fullføre sine initiativer. Verdt å merke seg er det også at deres utslippsfrie mål for 2039 kun gjelder biler – ikke busser og tyngre kjøretøy.

Kilde:
Electrek

Stikkord: Bil, elbil, mercedes, miljø, miljøvennlig, politikk