Anmeldelser på Google Play Store får nå et annet fokus

Anmeldelser på Google Play Store får nå et annet fokus
Google skal legge større trykk på nyere omtaler i Play Store.

Anmeldelser på Play Store er ofte en god indikasjon på hvorvidt man har med en bra applikasjon å gjøre eller ikke, men dessverre hender det at enkelte utviklere tukler med slike omtaler, enten for å gjøre sine i overkant positive, eller for å ødelegge for konkurrentene.

Nyere omtaler utheves

Fra og med i dag endres strukturen i Play Store sine anmeldelser, på den måten at nyere anmeldelser er av større betydning enn eldre. Dette bærer noen likheter med Steam der man har en egen seksjon som illustrerer overvekten av gode kontra dårlige anmeldelser.

Med det nye systemet er det fordelaktig at de uthevede anmeldelsene er basert på mer nylige opplevelser enn andre som kan dateres tilbake flere år i tid, slik at man ikke trenger å lene seg på erfaringer som er gjort på tidligere, utdaterte versjoner av programmet.

Annonse

Fokuserer på omtaler

Google ser ut til å ha tatt et dypdykk i tilnærmingen med anmeldelser, blant annet har de satt inn tiltak for å motvirke såkalte “review bombs” som er et stort problem, og selskapet har i tillegg på plass et system for å utheve anmeldelser som utviklerne burde gi et svar på. Ifølge Google så gir det nemlig en gjennomsnittlig økning i stjerner på 0,7 dersom man svarer på de negative omtalene.

Kilde:
Wccftech

Annonse
Annonse