Andre gang «subscribe»-uttrykket hans brukes før massakre – nå ber han tilhengerne slutte å si det

«Subscribe to PewDiePie».