SpaceX er blant selskapene som ønsker å bruke satellitter for å bringe internett til flere deler av verden. Nå kan målet være nærmere enn noen gang.

Får klarsignal til å sende opp flere tusen satellitter

Flere fordeler med å fly lavt

Federal Communications Commission, FCC, har nå godkjent SpaceXs plan som innebærer å fly sine Starlink-satellitter i lav jordbane, 550 kilometer opp i lufta. Opprinnelig var planen å fly dem 1.150 kilometer opp.

Godkjennelsen betyr at SpaceXs planlagte oppskytning er i rute. Kanskje vil oppskytningen finne sted allerede i mai.

Annonse


At FCC tillater satellittene i lav jordbane, betyr at SpaceX trenger færre satellitter, samt at det vil gi mindre signalforsinkelser og reduserer faren for romsøppel.

Frykter forstyrrelser

Men SpaceX har også møtt protester i forbindelse med sin satellitt-plan. Kepler Communications og OneWeb har begge uttrykt bekymring for at Starlink-satellittene kan forstyrre deres egne satellitter.

FCC har imidlertid konkludert med at satellittene ikke vil forårsake «betydelige» forstyrrelser. Heller ikke bekymringen for at satellittene skal kunne forårsake kollisjoner ble ansett som sannsynlig.

– Rimelig og pålitelig bredbånd

SpaceX-president Gwaynne Shotwell er svært fornøyd med godkjenningen.

– Denne godkjennelsen understreker FCCs tro på SpaceXs planer om å distribuere sine neste generasjons satellittkonstellasjoner og koble mennesker sammen, verden rundt, med pålitelig og rimelig bredbåndstjenester.