Dette tvinges Google til å tilby deg

Enklere nedlasting av konkurrent-tjenester.