Kina vil bannlyse utvinning av kryptovaluta

bitcoin-blockchain-close-up-844125
Kina vil bannlyse graving etter kryptovaluta.

Kina vurderer nå å bannlyse utvinning av krytpovaluta, inkludert bitcoins, fordi det er en «uønsket» økonomisk aktivitet. Det kommer frem av et regjeringsdokument som dukket opp på internett mandag.

Forurenser miljøet

Kinas National Development and Reform Commission har lagt ut en liste med 450 industriaktiviteter som myndighetene ønsker at skal stanses, innskrenkes eller bygges opp under.

På lista over over aktiviteter som skal fjernes står altså utvinning av kryptovaluta.

Annonse

Myndighetene begrunner dette med at utvinning av kryptovaluta er sløseri av verdifulle ressurser, mangler sikre produksjonsvilkår og at det forurenser miljøet.

Kina er verdens desidert største marked for maskinvare som kan utvinne bitcoins og andre kryptovalutaer.

Ingen gradvis utfasing

Bransjen har vært hardt presset av landet siden 2017. Da begynte nedstengningen av krypto-børser og invitasjonene til finansiering av kryptovaluta stoppet opp. Flere av de største aktørene innenfor kryptovaluta har siden forlatt landet.

Lovforslaget ligger ute for høring frem til 7. mai. Det foreligger ingen plan om gradvis utfasing, så dersom forslaget blir vedtatt, får utvinning av kryptovaluta en brå avslutning Kina.

Kilde:
Reuters
Annonse
Annonse