Denne nedgangen har ikke skjedd Apple siden 2015

Denne nedgangen har ikke skjedd Apple siden 2015
App Store-nedlastinger har gått noe ned, og underholdningsappene tjener mindre penger, trolig fordi de største dropper støtte for i-app-kjøp i iOS.

Morgan Stanley avslører at antallet App Store-nedlastinger har falt med 5 prosent i løpet av det siste året.

Har ikke tall før 2015

Dette er ikke det samme som lavere omsetning, men er altså det første fallet i antallet nedlastinger siden første kvartal 2015, noe som er maks tilbake i tid for data om dette, foruten hva Apple holder hemmelig internt, selvsagt.

“Selv om nedgangen i antallet nedlastinger er noe investorene bør følge med på, er det ikke nødvendigvis en indikasjon på brukstendenser for forbrukerapplikasjoner, siden App Store nettoinntekter korrelerer mer med antallet kroner brukt per nedlasting (drevet av kjøp i apper)”.

Annonse

Underholdnings-appene tjener mindre

En av teoriene for nedgangen spekulerer de er fordi stor-apper som Netflix, Spotify og Amazon Kindle ikke støtter i-app-kjøp da det er dyrere fordi Apple skal ha sin del av disse inntektene, også.

Annonse
Annonse