- Brukerne blir manipulert til å godta at Google kan spore dem døgnet rundt
Det norske Forbrukerrådet mener at Google fremdeles ikke har svart godt nok for seg.

Annonse


– Brukerne blir manipulert til å godta at Google kan spore dem døgnet rundt

Forbrukerrådet mener at Google manipulerer “kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design”.

Klaget inn til åtte EU-land

Etter fjorårets kampanje som Forbrukerrådet døpte «Every step you take», “klagde forbrukerorganisasjoner i åtte land inn Google til sine respektive personvernmyndigheter for brudd på den europeiske personvernlovgivningen”, som organisasjonen påpeker i et nytt blogg-innlegg.

Nå mener de at Google fremdeles ikke har svart for seg skikkelig, etter at de svarte den svenske Datainspektionen. Videre heter det at:

“Datainspektionen i Sverige startet i januar behandling av klagen fra Forbrukerrådets søsterorganisasjon Sveriges Konsumenter. Sveriges Konsumenter og Forbrukerrådet har nå sendt svar på Googles redegjørelse til Datainspektionen.”

Annonse
Forbrukerrådet mener Google lurer deg på følgende måter:

Dette svarer de på Googles påstander

Vi har ikke sett hele svaret til den svenske forbrukerorganisasjonen, men Google mener at det som her følger er feil – Datainspektionen er uenige, og mener hva de først skrev til Google er korrekt i forhold til selskapets måte å drive forretninger på.

Under følger Googles svar på rapporten, og deretter Datainspektionens svar.

  • Googles svar: Rapporten forveksler ofte innstillingene for plasseringshistorikk og web og appaktivitet.

Sveriges konsumenter og Forbrukerrådets svar: Google gir ikke noen eksempler på hvordan disse innstillingene forveksles, noe som gjør dette punktet vanskelig å adressere. Hvis Google var så klare ovenfor brukere som de hevder å være, ville dette kanskje ikke være et problem i det hele tatt.

  • Googles svar: Rapporten unnlater å nevne et ekstra trinn for å bekrefte innstillingene for nett- og app-aktivitet mot slutten av registreringsprosessen.

Sveriges konsumenter og Forbrukerrådets svar: Denne spørringen ble ikke vist da rapporten ble skrevet. I tillegg, som skjermbildet fra Google viser, krever denne spørringen at brukeren skal navigere gjennom en “flere alternativer” -knapp for å gjøre endringer, mens den blå “bekreft”-knappen beholder innstillingen aktivert.

  • Googles svar: Rapporten unnlater å nevne at en betydelig del av samtykkestrømmen handler om å gi brukerne informasjon og kontroll over annonseringsalternativer.

Sveriges konsumenter og Forbrukerrådets svar: Faktisk nevner rapporten ved flere anledninger at brukere som faktisk ser etter det, kan finne mer informasjon om reklameformål (for eksempel på side 17, 19 og 27). Dette er imidlertid vanligvis “skjult” bak ekstra klikk og instruksjoner, noe som er et av hovedargumentene i rapporten for å finne at Google er i strid med sine forpliktelser under GDPR.

  • Google svar:  Fabrikkinnstillingen som ble utført av NCC resulterte i å gå tilbake til en gammel versjon av samtykkestrømmen, og plasseringshistorikk er faktisk ikke nødvendig for å kunne bruke assistenten eller geotaggede bilder.

Sveriges konsumenter og Forbrukerrådets svar: Testingen ble utført for rapporten fra et forbrukeropplevelsesperspektiv. Dette betyr at vi gikk igjennom prosessen med å registrere en ny konto på en “ren” (fabrikkinnstilt) enhet. Dermed var samtykkestrømmen som ble oppdaget og dokumentert i rapporten, representativ for hva en forbruker ville oppleve når du registrerer en Google-konto på en fabrikkinnstilt enhet.

Dette mener Forbrukerrådet om Googles svar

– Svaret fra Google endrer ikke grunnlaget for vår klage. Brukerne blir manipulert til å godta at Google kan spore dem døgnet rundt, gjennom utspekulert design og misvisende informasjon, sier fagdirektør Gro Mette Moen i Forbrukerrådet.

– Vi kan fortsatt ikke se at de har lovlig grunnlag for å behandle disse opplysningene, og er spent på konklusjonen fra personvernmyndighetene i Sverige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse