Norsk elbilforening:- Vi krever riktig medisin mot ladeangst
Norsk elbilforening sin rapport avslører store svakheter i det norske elbildeladenettet.

Annonse


Avslører norsk lade-angst

Norsk elbilforening mener at lade-tilbudet for norske kunder er alt for dårlig.

– Store utfordringer

“80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse,” melder foreningen i en fersk pressmelding.

Foreningen har produsert en større rapport (PDF) der de avslører store problemer, et problem trolig kjennes mer her i landet der elbilsalget går svært godt, men samtidig potensielle lange og kronglete avstander mellom ladestasjonene i grisgrendte strøk.

Slik er situasjonen i Norge.
Slik er situasjonen i Norge.

Større tiltak må til, mener de

“Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading”, mener de, og legger til:

Annonse
“Det kreves en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet.”

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Christina Bu i Norsk elbilforening.

Slik lader nordmenn:

Slik lader nordmenn.
Slik lader nordmenn. (Ill.: Norsk elbilforening)
Det er færrest Tesla-stasjoner i Norge.
Det er færrest Tesla-stasjoner i Norge. (Ill.: Norsk elbilforening)

Her er tallene de har lagt frem

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen.

Undersøkelsen avslører dette:

 • 80 % av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at laderen ikke virket når de skulle hurtiglade. 46 % av disse opplever av og til at laderen ikke virker, mens 14 % opplever ofte at laderen ikke virker.
 • 86 % har opplevd kø på hurtigladestasjonen. Nesten 30 % av disse opplever ofte at det er kø.
 • Kø på hurtigladestasjonen er det alternativet flest oppgir som den største utfordringen med hurtiglading. 
  24 % synes at mangel på hurtigladere er den største utfordringen og 18 % oppgir at feil på hurtigladeren som hindrer en fra å lade, er den største utfordringen med hurtiglading.
 • På tross av høye andeler som opplever kø og driftsproblemer på hurtigladestasjonene, så er det kun 11 % som oppgir at de har vurdert å selge elbilen sin på grunn av utfordringer med lading.

“Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.”

Elbilforeningens krav til tiltak er som følger:

 • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
 • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
 • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
 • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
 • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
 • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
 • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen

Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.

 

Kilde:
Norsk elbilforening

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse