Nasjonal kommunikasjonsmyndighet søker IT-arkitekt
Vi søker noen som kan levere effektive, moderne og sikre IT-tjenester og verktøy.

Annonse


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet søker IT-arkitekt

Annonsørinnhold

Nkom søker en erfaren kollega som skal være sentral i arbeidet med å sikre at IT-funksjonen understøtter virksomhetens strategiske mål gjennom god arkitektur og fremtidsrettet teknologi.

Du skal gjennom din gode forståelse for virksomhetens kjerneprosesser sette sammen teknologier og produkter til en moderne og hensiktsmessig løsningsarkitektur. Arkitekturen skal bidra til effektiv oppgaveløsning og samvirke på tvers av organisasjonsgrenser, og du skal sikre at planlegging, utvikling og implementering utføres i henhold til beste praksis.

IT-seksjonens hovedoppgaver er å levere effektive, moderne og sikre IT-tjenester og verktøy, og på denne måten bidra til at Nkom får utført sine kjerneoppgaver på en god måte.

Arbeidsoppgaver:

 • utarbeide og forvalte strategiske målbilder for Nkoms IT-arkitektur
 • utarbeide og forvalte krav, retningslinjer og referansearkitektur
 • bidra i arbeidet med å planlegge og utvikle IT-tjenestene
 • gi råd innen valg av arkitektur og teknologi og være pådriver i seksjonens utviklingsarbeid
 • utarbeide og gjennomføre kompetansehevingstiltak innen arbeidsområdet
 • være oppdatert på teknologi og trender

 Kvalifikasjoner:

 • fortrinnsvis mastergrad innen relevant fagområde
 • minimum fem års erfaring fra rådgivning og utarbeidelse av IT-arkitektur
 • meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Kandidater med bachelorgrad og som oppfyller øvrige krav til stillingen er også velkommen til å søke.

 Det er ønskelig med:

 • erfaring innen IT-sikkerhet, drift eller systemutvikling
 • erfaring med å utarbeide og holde presentasjoner
 • kunnskap om relevante standarder og beste praksis innen IT-arkitektur

 Personlige egenskaper:

 • evne til å oppfatte nøkkelelementer i prosesser, være løsningsorientert og kunne spille på lag med andre kompetansemiljøer
 • nysgjerrig på ny teknologi og evne til å se mulighetene det gir for å levere bedre IT-tjenester
 • evne til å jobbe med flere komplekse oppgaver samtidig og levere med høy kvalitet innen tidsfrister
 • selvstendig, ansvarsfull og fleksibel
 • proaktiv, strukturert og målrettet med stort engasjement og godt humør

Stillingen lønnes som seniorrådgiver, eventuelt rådgiver, fra kr. 560 000 til kr. 720 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne IT-sjef Ole Lesteberg på telefon 948 23 650, [email protected], eller assisterende IT-sjef Svein T. Omestad på telefon 977 66 110, [email protected], for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Søk jobben innen 10. mars 2019.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.