Huawei The Wall Street Journal
Denne invitasjonen dekket en helt side i torsdagens utgave av The Wall Street Journal.

Annonse


Huawei med helside-reklame i WSJ: – Ikke tro på alt du hører

Amerikanske myndigheter anklager Hauwei for å være en spiontrussel, og Donald Trump anmodner alle sine allierte om å vurdere å droppe det kinesiske selskapet fra kommende 5G-nett.

«Kom og besøk oss»

Huawei har gang på gang benektet alle anklager, og nå er det tydelig at selskapet forsøker å ta opp kampen mot ryktene, anklagene og de potensielle store konsekvensene som kan komme som følge av all negativ omtale.

I torsdagens utgave av The Wall Street Journal, har Huawei plassert en helsides reklame, der de inviterer amerikanske medier til å besøke selskapet. «Don’t believe everything you hear. Come and see us», som kan oversettes til «Ikke tro på alt du hører, kom og besøk oss».

Annonse


Nevner ikke spionasjeanklager

Under denne overskriften, åpner Huawei med å rose USA for innovasjon, men hevder samtidig at amerikanske myndigheter har en del feiloppfatninger av Huawei. Reklamen, som er signert av Huaweis styreformann Catherine Chen, fortsetter dermed med å nevne noe av det Huawei har oppnådd i sine 30 år med ekspertise innenfor telekommunikasjon. Det nevnes blant annet opprettelse av kommunikasjonsnettverk i etterkant av store kriser i verden, for eksempel naturkatastrofer, og selskapets forskningsprogrammer i USA.

Deretter oppfordres amerikanske medier til å komme på besøk i Huaweis lokaler, der de blant annet vi få muligheten til å møte selskapets ansatte. Til slutt gjentas setningen «Ikke tro på alt du hører. Kom og besøk oss. Vi ser frem til å møte deg».

Ga sjeldent intervju

Huaweis toppsjef, Ren Zhengfei, gir sjeldent intervjuer. Han snakker i hvert fall ikke med internasjonale medier. Derfor var det ganske overraskende da han nylig snakket med internasjonal presse, og blant annet uttalte at «USA skal absolutt ikke få lov til å knuse oss».

Torsdagens reklame i The Wall Street Journal har imidlertid en mildere tone – her fokuseres det på åpenhet og inkludering. Anklagene om spionasje henvises det aldri til direkte, men «Ikke tro på alt du hører» er en klar referanse til dette.

Hva gjør britene?

For tiden er det også knyttet spenning til Storbritannias avgjørelse i forbindelse med spørsmålet om eventuell Huawei-utestengning fra 5G-nettet. Forrige uke ble det kjent at landet anser risikoen ved å bruke Huawei-utstyr som «håndterbar».

Den britiske avgjørelsen kan få store følger for resten av verden, mener Lukasz Olejnik ved Oxford University’s Center for Technology and Global Affairs.

– Avgjørelsen kan fungere som et referansepunkt i andre lands risikovurderinger, sier Olejnik.

PST advarer mot Huawei

Også her til lands er Huawei-spørsmålet oppe til vurdering. PST har offisielt gått ut og advart norske myndigheter mot å invitere Huawei inn i varmen.

EU er også bekymret, spesielt fordi kinesiske reguleringer pålegger selskaper å samarbeide med myndighetene.

Foreløpig har ikke noe europeisk land vedtatt noen bannlysning av Huawei.

 

Kilde:
CNBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse