5c6cc0f026289864101ece74-960-720-960x720-5c77eaa0d7738
På innsiden av Nest Guard var det en mikrofon som det aldri ble gjort rede for.

Annonse


Google skal grilles etter mikrofon-skandale

For en uke siden ble det kjent at Google-eide Nest hadde plassert en mikrofon på innsiden av sitt Nest Guard-system – uten å varsle brukerne om det.

Det var ikke før Guard-produktet plutselig fikk Google Assistant-støtte at offentligheten fikk vite om mikrofonen.

Glipp

Google hevdet i etterkant av avsløringen at det hele var en glipp – selskapet hadde angivelig glemt å oppføre mikrofonen på spesifikasjonslisten.

Nå er Kongressen i USA interesserte i å få svar på hvordan dette kunne skje, og om forbrukerne eventuelt har grunn til å bekymre seg for andre Google-produkter.

Annonse
I et brev til selskapets toppsjef, Sundar Pitchai, stiller senatets handelskomité seks spørsmål. Spørsmålene går blant annet ut på hva Google nå gjør for å gjøre opp for seg, om de har gjort noe lignende med andre produkter, og om tredjeparter eventuelt kan ha hatt tilgang til mikrofonene.

– Alvorlige spørsmål

«Googles manglende evne til å opplyse om mikrofonen i Nest Secure-produktet reiser en rekke alvorlige spørsmål rundt selskapets forpliktelse til åpenhet og gjennomsiktighet», heter det i brevet.

Pitchai har fått svarfrist til 12. mars, og Kongressen krever også et fysisk møte innen 29. mars, der Google vil bli grillet om «glippen».

 

Kilde:
9to5Google

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse