Facebook har en liste over personer som har truet selskapet eller noen i ledelsen.
Facebook har en liste over personer som har truet selskapet eller noen i ledelsen.

Annonse


Sporer folk de anser som trusler

Sikkerhetsavdelingen i Facebook skal ifølge CNBC ha en liste over folk de skal holde et øye på, og i denne listen inngår både tidligere ansatte og brukere som har truet selskapet på et vis.

Kartlegger personene på listen

Det er ikke urimelig ettersom selskapet sto overfor en bombetrussel for ikke så lenge siden, og at man har sett situasjoner hvor det er greit for slike store selskaper å være forberedt på å takle farlige situasjoner.

Facebook tar det uansett et hakk videre: selskapet er i stand til å kartlegge disse personene ekstra nøye gjennom IP-opplysninger og geografisk plassering. Dette skal ifølge CNBC være aktuelt i tilfeller hvor truslene de har mottatt er troverdige, eksempelvis ved at de skal ha blitt fremlagt på en måte som gjør det mer realistisk, enten de har indikert klokkeslett og dato eller dukket opp på aksjonærmøter og fremsatt trusler der.

I slike tilfeller kan selskapet få tilgang til brukerens plassering og avhengig av hvor nærme de er iverksette tiltak, eksempelvis gi informasjonen til politimyndigheter.

Annonse


Oppdateres ukentlig

Selskapet oppdaterer ukentlig listen som nå har hundrevis av navn, inkludert flesteparten av de som er sparket fra selskapet opp gjennom årene. Listen inkluderer navn og bilde samt omtrentlig bosted og årsaken til at de havnet på listen. Enkelte har havnet her for å kommentere banneord under bildene til Facebook-sjefen Mark Zuckerberg eller Sheryl Sandberg.

En talsperson i selskapet forteller at de har satt sammen sikkerhetsavdelingen med det formål å holde de ansatte trygge ved å bruke tiltak for å identifisere troverdige trusler av voldelig natur mot selskapet og deres ansatte, for så å kunne gi over disse opplysningene til politiet dersom det blir nødvendig.

Derfor skjøt hun YouTube-ansatte

Kilde:
Engadget

Annonse


Annonse


Annonse