Arbus med konkurranse for kvantedatamaskiner
Airbus har satt i gang en global konkurranse, der vinneren kan være med å utvikle neste generasjons flydesign.

Annonse


Airbus tror kvantedatamaskiner kan revolusjonere flydesign

Kvantedatamaskiner, altså maskiner som gjør logiske operasjoner basert på kvantemekaniske prosesser, blir av mange sett på som en nødvendighet i fremtiden.

Forskere og teknologieksperter har lenge visst at dagens ordinære datamaskiner vil komme til kort ganske snart. Kvantedatamaskiner kan være svaret på utfordringen.

Ruteoptimalisering

Utviklingen og retningen kvantemaskiner går i, vil Airbus dra nytte av. Selskapet har nå lansert en global konkurranse der målet er å finne måter denne teknologien kan brukes på i flydesign.

Airbus sier at de allerede utforsker bruksområder for den nye teknologien – blant annet ser de for seg at det kan bli brukt for ruteoptimalisering og satellittbilder.

Annonse
Dette ønsker Airbus å bruke kvantemaskiner til:

  • Optimalisering av flyets klatregenskaper
  • Optimalisering av vingedesign
  • Optimalisering av såkalt Fluid Dynamics, som avgjør flyets aerodynamikk
  • Delvise differansiallikninger (påvirker også aerodynamikken)
  • Optimalisering av flyets lasteegenskaper

Konkurransen åpner for at hvem som helst kan komme med forslag til hvordan teknologien kan implementeres.

Vinneren, eller vinnerne, vil deretter få tilgang til maskinvaren som kreves for å realisere ideene sammen med Airbus.

 

Kilde:
VentureBeat

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse