Google varslet i oktober endringer på måten utviklere av Android-apps får holde på.

Annonse


Google fjerner apps som spør om tillatelse for SMS og anropsliste

Det har særlig den siste tiden vært en underliggende trend blant de store aktørene i bransjen vi kjenner til å tilsynelatende bry seg ekstra om sikkerhet, kanskje med litt inspirasjon hentet fra Facebook, Cambridge Analytica og det som hører til. For eksempel har Apple blitt ganske tydelige på at de verdsetter sikkerhet over alle ting når det gjelder deres økosystem, og nå slenger Google seg smått på.

Varslet endringer i oktober

Google har annonsert i et innlegg at de heretter fjerner applikasjoner fra Play Store dersom de forlanger brukerens anropsliste eller SMS-tilgang uten tillatelse fra selskapet. Det var først i oktober i fjor at forandringen forekom i de endrede retningslinjene som er ment til å beskytte brukerne. Nå er de nye reglene altså satt i effekt, og Google forteller at det er flere utviklere som over de kommende ukene vil få applikasjonene sine fjernet.

Med de nye retningslinjene har Google intensjon om å forsikre at utviklere med deres applikasjoner ikke overskrider rimelige grenser og at brukeren må gjøres helt oppmerksom på hvorfor slik data kreves av utviklerne for at applikasjonen skal fungere på måten den er ment til å gjøre.

Siste frist

Siden oktober har Google kontaktet Android-utviklere gjennom e-post og gjort dem oppmerksomme på en frist på tre måneder til å gjøre slik at applikasjonene deres i samsvar med de nye reglene – med en frist til 9. mars til å ferdigstille eventuelle oppdateringer.

Kilde:
9to5Google

Annonse