Stor-slipp fra Microsoft: alle Windows 10-versjoner kan oppdateres
Alle de tre nåværende støttede Windows-versjonene kan oppdatere.

Annonse


Stor-slipp fra Microsoft: alle Windows 10-versjoner kan oppdateres

Alle støttede versjoner av Windows 10 (altså ikke 1511) kan nå laste ned oppdateringer.

Oppdaterer kjernen til 17763.253

Er du på siste versjon, 1809, kan du nå laste ned KB4480116, som løfter versjonsnummeret til 17763.253 fra 17763.195.

Merk at det er en kjent feil i denne, og at feilen blir rettet sent inneværende måned. Feilen kan medføre at tredjepartsprogrammer får problemer med å godkjenne hotspots.

Dette er rettet for 1809:

 • Addresses a security vulnerability in session isolation that affects PowerShell remote endpoints. By default, PowerShell remoting only works with administrator accounts, but can be configured to work with non-administrator accounts. Starting with this release, you cannot configure PowerShell remote endpoints to work with non-administrator accounts. When attempting to use a non-administrator account, the following error will appear:
 • “New-PSSession: [computerName] Connecting to remote server localhost failed with the following error message: The WSMan service could not launch a host process to process the given request. Make sure the WSMan provider host server and proxy are properly registered. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.”
 • Addresses an issue in which using esentutl /p to repair a corrupt Extensible Storage Engine (ESE) database results in a mostly empty database. The ESE database is corrupted and cannot be mounted.
 • Security updates to Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows App Platform and Frameworks, Windows MSXML, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, Windows Wireless Networking, Microsoft JET Database Engine, Windows Linux, Windows Virtualization, and the Microsoft Scripting Engine.

Kjører du april-versjonen 1803? Dette er rettet

 • Addresses a security vulnerability in session isolation that affects PowerShell remote endpoints. By default, PowerShell remoting only works with administrator accounts, but can be configured to work with non-administrator accounts. Starting with this release, you cannot configure PowerShell remote endpoints to work with non-administrator accounts. When attempting to use a non-administrator account, the following error will appear:
 • “New-PSSession: [computerName] Connecting to remote server localhost failed with the following error message: The WSMan service could not launch a host process to process the given request. Make sure the WSMan provider host server and proxy are properly registered. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.”
 • Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows App Platform and Frameworks, the Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, Windows Virtualization, Windows Linux, Windows MSXML, and the Microsoft JET Database Engine

Har du enda eldre versjon? I Fall Creators 1709 er dette rettet

 • Addresses a security vulnerability in session isolation that affects PowerShell remote endpoints. By default, PowerShell remoting only works with administrator accounts, but can be configured to work with non-administrator accounts. Starting with this release, you cannot configure PowerShell remote endpoints to work with non-administrator accounts. When attempting to use a non-administrator account, the following error will appear:
  “New-PSSession: [computerName] Connecting to remote server localhost failed with the following error message: The WSMan service could not launch a host process to process the given request. Make sure the WSMan provider host server and proxy are properly registered. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.”
 • Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows App Platform and Frameworks, the Microsoft Scripting Engine, Windows MSXML, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, Windows Virtualization, Windows Linux, and the Microsoft JET Database Engine.

 

Annonse


Annonse


Annonse