Gutten bak «Floss Dance» saksøker Fortnite-skaperen

Personer rundt ham mener han utnyttes.