Sluttskjermer og overleggskort har tatt over for de gamle annoteringene på YouTube-videoer.

Annonse


YouTube setter spikeren i kista for plagsomme annoteringer

Med mindre du har hatt tilhold under en stein det siste tiåret så har du helt sikkert latt deg plage av unødvendige annotasjoner på YouTube-videoer som veldig sjeldent brukes til det de er ment til. Etter at Google først i fjor fjernet funksjonen for å legge inn meldingene, har de nå besluttet å fjerne hver eneste annotasjon som finnes i eksisterende videoer på plattformen.

Stor nedgang

Disse nyhetene kommer på tampen av rapportene om at bruken av slike annotasjoner har opplevd nedgang på over 70% mens bruk av sluttskjermer og overleggskort har opplevd en betydelig økning i popularitet. Den store nedgangen skyldes i hovedsak oppblomstringen av videotitting på mobil, der Google ikke har blitt overbevist om å implementere annoteringsverktøyet.

Lenge har bruken av annoteringer blitt sett på som en veldig praktisk løsning for å rette korrigere feil i videoer, men i altfor stor grad vil mange si at disse har blitt misbrukt der folk har sett seg nødt til å aktivt deaktivere disse på hver video man ser.

Alle annoteringer fjernes fra og med 15. januar 2019. 

Kilde:
Google

Annonse


Annonse


Annonse